San Simeon Point, California

Coastal Canyon
San Simeon Point, California