San Simeon Point, California

Splash
San Simeon Point, California